Voor wie?

Voor wie?

Wie kan de informele rechtsingang starten?


Een verzoek indienen via de informele rechtsingang kan worden gedaan door minderjarigen. De minderjarigen kunnen in twee groepen worden verdeeld. De minderjarigen van 12 jaar of ouder en de minderjarigen onder de 12 jaar. Minderjarigen onder de 12 jaar kunnen alleen een verzoek doen bij de rechter als hij of zij in staat is tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen. Anders gezegd: je moet in staat zijn een eigen mening te vormen en die mening kunnen uitleggen aan de rechter.

De rechter moet bij ieder verzoek van een minderjarige onder de 12 jaar oordelen of de minderjarige in staat is een eigen mening te vormen en hij of zij die mening ook kan uitleggen.

Hieronder staan twee uitspraken, waarbij een 8- en 10-jarig kind gebruik hebben gemaakt van de informele rechtsingang. De rechters hebben bepaald dat de minderjarigen weten wat hun verzoek betekent.

Uitspraak – Verzoek om niet meer naar de vader te hoeven (8-jarig kind).

Het kind woont sinds de echtscheiding van zijn ouders bij zijn moeder. Zijn ouders hebben samen het gezag over hem. Het kind wil dat de kinderrechterEen rechter die is gespecialiseerd in zaken die met kinderen te maken hebben. bepaalt dat hij niet meer naar zijn vader hoeft te gaan. De kinderrechter heeft bepaald dat het kind van 8 jaar begrijpt wat zijn verzoek betekent.

Tijdens het gesprek met de ouders van kind is duidelijk geworden dat zijn vader heel graag contact met zijn kind wilt en dat hij de rechter in een andere procedure heeft gevraagd daarover te beslissen. Die procedure heet een kort geding Een kort geding is een spoedprocedure waarin om een snelle (voorlopige) beslissing wordt gevraagd. Het oordeel van een kort geding is nooit definitief, het is namelijk een tijdelijke oplossing. en de ouders hebben het daarin dus al over het contact tussen het kind en zijn vader. De kinderrechter vindt dat de beslissing over dat contact eigenlijk door de ouders samen genomen zou moeten worden. Pas als zij niet samen tot een beslissing kunnen komen, moet de rechter daarover beslissen. De kinderrechter hoopt dat de ouders van het kind het nog eens zullen worden.

Belangrijk is ook dat de ouders in de gaten hebben dat het kind veel last heeft van de hele situatie en dat zij hem willen helpen. Daarom hebben zij afgesproken dat zij het kind zullen aanmelden voor speltherapie. Maar niet alleen het kind heeft hulp nodig. De ouders beseffen dat zij ook zelf hulp nodig hebben. Zij begrijpen dat de manier waarop zij nu met elkaar omgaan, niet in het belang van het kind is. Daarom hebben de ouders afgesproken dat zij ook samen met een hulpverlener in gesprek zullen gaan.

Omdat de ouders hulp zullen inschakelen voor henzelf en voor kind en omdat zij het in een andere procedure zelf al hebben over het contact tussen het kind en zijn vader, zal de rechtbank het verzoek afwijzen.

De vraag die natuurlijk indirect ook voorligt aan de rechter is in hoeverre het verzoek van het kind werkelijk op basis van de vrije wil van het kind tot stand is gekomen (lees: in hoeverre een ouder daarin heeft gestuurd). In deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland bijvoorbeeld legt de rechter de verzoeken van het kind over omgang en gezag naast zich neer omdat deze zijn overgeschreven, aldus de rechter.

Voor de volledige uitspraak klik hier.

Uitspraak – Wijziging van de omgangsregeling met zijn vader (10-jarig kind) 

Het betreffende kind woont sinds de verbreking van de relatie van zijn ouders bij zijn moeder, zijn ouders hebben samen het gezag over hem. Het kind zou graag willen dat de kinderrechter bepaalt dat hij minder naar zijn vader hoeft te gaan en dat hij daar niet meer hoeft te slapen. Aangezien het kind 10 jaar is, moet de kinderrechter eerst vaststellen dat het kind begrijpt wat zijn verzoek betekent. Deze vraag heeft de kinderrechter Een kinderrechter is een rechter die is gespecialiseerd in zaken die met kinderen te maken hebben.kinderrechter positief beantwoord. 

Tijdens het gesprek met de ouders is gebleken dat het kind een paar weken voor het gesprek is weggelopen van zijn vader en hij hem daarna niet meer heeft gezien. Zijn ouders geven in het gesprek aan dat zij graag willen dat er weer contact komt tussen vader en het kind, dat er verbetering komt in de hele situatie en dat er hulp wordt ingeschakeld. De ouders vinden het namelijk belangrijk dat het kind het in de toekomst weer fijn vindt om naar zijn vader te gaan. Daarom hebben ouders afgesproken dat zij, net als het kind, hulp gaan zoeken. Daar zullen zij hulp vragen om ervoor te zorgen dat het kind weer met plezier naar zijn vader gaat. Het doel, in de toekomst, is om ervoor te zorgen dat de contactregeling die is vastgesteld weer zal gelden. Ouders begrijpen ook dat de vastgestelde omgangsregeling op dit moment te veel is voor het kind. Zij hebben daarom ook afgesproken dat er tijdelijk een andere regeling geldt. Het is namelijk het belangrijkste dat het kind weer met plezier naar zijn vader gaat. Ouders hebben daarom geluisterd naar de wensen van het kind en samen afgesproken dat hij voorlopig om de week op zondag naar zijn vader zal gaan. 

In de toekomst, als het kind weer met plezier naar zijn vader gaat, zal de vastgestelde contactregeling weer gelden. Daarom en omdat ouders voorlopig een andere regeling hebben afgesproken die overeenkomt met wat het kind wil, zal de kinderrechter het verzoek afwijzen. 

Voor de volledige uitspraak klik hier. 

Neem contact op

Adres

Ligne 1, 6131 MT Sittard

Telefoonnummer

+1 (234) 567 890

E-mail

info@het-kind-regelt-de-echtscheiding.nl