Over ons

Neem contact op

Over ons

Waarom hebben wij deze website gemaakt?

Wij, Danique Cörvers, Noortje den Brok, Tatum Maes, Bo Blezer en Brandon Malasch zijn laatstejaars studenten van de opleiding HBO-rechten aan Zuyd Hogeschool. Vanuit school hebben wij de opdracht gekregen om een product te ontwikkelen, waarmee we een bijdrage leveren aan de oplossing van een concreet probleem/concrete uitdaging binnen ons recht, aan de verbetering van de juridische dienstverlening en de toegang tot het recht. Wij hebben ervoor gekozen om minderjarigen te helpen die tussen de (v)echtscheiding van hun ouders zitten. Dit door minderjarigen te informeren over de informele rechtsingang, een voor hen eigen informele toegangsweg naar de rechter waarbij ze hun mening kenbaar kunnen maken over aangelegenheden die betrekking hebben op de omgang(regeling), de informatie- en consultatieregeling, het gezag en de benoeming van de bijzondere curator. Wij hopen door middel van het verstrekken van informatie over de informele rechtsingang via posters en deze website, de informele rechtsingang bekend te maken bij en duidelijker te maken voor minderjarigen.

Ons Team

Ontmoet de professionals

Brandon Malasch

Student

Danique Cörvers

Hoi allemaal! Mijn naam is Danique Cörvers. Ik ben 22 jaar oud en vierdejaars student HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool in Sittard. Volgend schooljaar begin ik aan de pre-master op de Universiteit in Maastricht. Naast mijn studie werk ik in de horeca en ben ik vrijwilliger bij de KJRW Limburg. Ik hoop dat wij met onze website en posters de informele rechtsingang bij kinderen duidelijker hebben gemaakt.

Noortje den Brok

Mijn naam is Noortje den Brok. Ik ben 22 jaar oud en laatstejaars student aan de opleiding HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Ik ben voornemens om begin september 2022 te starten met de pre-master aan de Universiteit Maastricht. Naast mijn opleiding ben ik werkzaam bij Rituals. Ik ben sociaal en oplossingsgericht. Ik vind het daarom een leuke uitdaging om kinderen op voorhand te informeren over de informele rechtsingang en hun daarbij te ondersteunen in het proces.  

Tatum Maes

Mijn naam is Tatum Maes. Ik ben 21 jaar oud en laatstejaars student aan de opleiding HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Na het afronden van voornoemde studie wil ik graag starten met de pre-master aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens mijn opleiding en stage-ervaringen ben ik nooit in contact gekomen met de informele rechtsingang. Ik vond het dan ook een interessante uitdaging om hier samen met mijn groepsgenoten aandacht aan te besteden. Ik hoop dat de website je inzichten geeft waardoor je precies weet waar je recht op hebt! 

Bo Blezer

Mijn naam is Bo Blezer. Ik ben 21 jaar oud en laatstejaars student aan de opleiding HBO-rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Na mijn afstuderen ga ik een tussenjaar nemen en werken op mijn stageplaats van de afgelopen twee jaren, dit tussenjaar ga ik gebruiken om meer praktijkervaring op te doen. In 2023 ben ik voornemens om te starten met de pre-master aan de Universiteit Maastricht. Ik hoop dat wij door onze posters en website kinderen in een (lastige) (v)echtscheiding hebben geholpen met het informeren over hun mogelijkheden met betrekking tot het uiten van hun mening en zij niet vergeten worden.  

Brandon Malasch

Mijn naam is Brandon Malasch. Ik ben 22 jaar oud en ook ik zit in het afstudeerjaar van de opleiding HBO-rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard. De afgelopen jaren heb ik een hoop kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld op het juridisch vlak. Iedereen heeft rechten, ik vind het dan ook belangrijk dat mensen zich bewust zijn van die rechten en voor de verkrijging en waarborg daarvan hulp ontvangen. Als afsluiting van dit studiejaar hoop ik jou als minderjarige te helpen met de aangeboden informatie op deze website en de eventueel verzochte hulp. In de toekomst hoop ik de juridische bijstand te kunnen verlenen in de functie als advocaat. Misschien dan (weer) aan jou.