Disclaimer

Toepassing
De onderstaande voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Het-kind-regelt-de-echtscheiding.nl en alle onderdelen daarvan. Door deze website te raadplegen en de op de webpagina’s aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website dient uitsluitend als algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het gebruik van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk. Beslissingen op basis van deze informatie zijn dus voor uw eigen rekening en risico. De beheerder van deze website streeft er naar juiste, volledige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks verstrekt de beheerder van deze website daartoe geen garantie. De beheerder van deze website is – ongeacht of deze u op de mogelijkheid daarvan heeft gewezen – niet aansprakelijk voor schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van (de informatie op) deze website en/of voortvloeiende uit de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Hyperlinks c.q. verwijzingen
Indien op deze website hyperlinks c.q. verwijzingen naar websites van derden, hierna: ‘derden-websites’, worden aangeboden, betekent dit niet dat de beheerder van deze website de op de derden-websites aangeboden informatie, producten en diensten aanbeveelt. Deze dienen in dat geval uitsluitend ter informatie. De informatie op derden-websites wordt enkel aangeboden en bijgehouden door derden. De beheerder van deze website heeft daar geen controle over. Het gebruik van derden-websites door onze hyperlinks c.q. verwijzingen is voor uw eigen rekening en risico. U verplicht zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. De beheerder van deze website is – ongeacht of deze u op de mogelijkheid daarvan heeft gewezen –  niet aansprakelijk voor schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van hyperlinks c.q. verwijzingen vanuit deze website naar derden-websites.

Toepasselijk recht
Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met deze disclaimer of met betrekking tot het gebruik van deze website zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.

Wijzigingen
De beheerder van deze website behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op deze website, waaronder de inhoud van deze disclaimer, op ieder moment te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U wordt daarom aanbevolen om de disclaimer op deze webpagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Opmerkingen en vragen
Voor opmerkingen en/of nadere vragen omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen via de contactpagina.