Procedure

Procedure

Het verloop van de procedure

Een minderjarige van 12 jaar en ouder kan door een (geschreven) brief, e-mail of telefoontje aan de rechtbank een verzoek indienen, op deze manier kan een minderjarige rechtstreeks, zonder advocaat, ouder of voogd de rechter benaderen. Onder bepaalde omstandigheden geldt deze mogelijkheid ook voor minderjarige jonger dan twaalf jaar. Deze informele rechtsingang staat bijvoorbeeld open in procedures, waarin de rechter een beslissing gaat nemen over het gezag (de zeggenschap van je ouders over jou), het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling (wanneer ben je bij je moeder en wanneer ben je bij je vader), of waarin de rechter gaat beslissen over eenhoofdig gezag van een ouder na een echtscheiding (als je ouders gescheiden zijn kan het zo zijn dat na de scheiding alleen nog maar je moeder of alleen je vader beslissingen over jou mag nemen).

Nadat je het verzoek hebt ingediend gaat de rechter controleren of het een onderwerp is waarover hij mag beslissen, is dit niet het geval dan eindigt de rechtsingang hier. Als het wel een onderwerp is waar de rechter over mag beslissen, gaat hij zichzelf afvragen of hij iets moet doen met jouw verzoek. De onderwerpen waar een rechter over mag beslissen vind je op de webpagina ‘wanneer’.

De rechter is niet verplicht om jou een gemotiveerde beslissing te geven op je verzoek. Als de rechter iets heeft besloten, moet je het met die beslissing doen.

Verloop
Als de rechter het verzoek ontvangt, dan kan de rechter jou uitnodigen voor een gesprek. Bij dit gesprek ben alleen jijzelf en de rechter aanwezig, je ouders zitten hier niet bij. De rechter gaat dan kijken wat er met jouw vraag of verzoek moet gebeuren. Is het bijvoorbeeld nodig om dit toch met je ouders te bespreken? Is er een beslissing van de rechter nodig? Soms zal de rechter het verder oppakken en je ouders vragen om naar de rechtbank te komen, maar het kan ook voorkomen dat de rechter niet beslist zoals jij gevraagd hebt. Hoewel het een ‘informele’ rechtsingang is, wordt er door de rechter serieus gekeken naar jouw vraag of verzoek. Op deze manier kunnen jij en alle andere kinderen hun eigen stem nog beter laten horen.

Uitkomsten
Als de rechter een beslissing gaat nemen over je verzoek, dan beslist hij op basis van alle feiten en omstandigheden. Jouw belang stelt hij hierbij voorop. Dit noemen we ‘een overweging van eerste orde’. De rechter zal ook aan je ouders vragen wat zij van het verzoek vinden. Het kan gebeuren dat de rechter jouw verzoek toewijst, gedeeltelijk toewijst/afwijst of geheel afwijst.

* De KJRW kan ook besluiten om de informele rechtsingang niet te starten. Uiteraard kun jij wel de rechter een brief of e-mail sturen of met hem bellen.

Neem contact op

Adres

Ligne 1, 6131 MT Sittard

Telefoonnummer

+31 6) 567 890

E-mail

info@het-kind-regelt-de-echtscheiding.nl