Historie

Historie

Waar komt de informele rechtsingang vandaan?


Jouw recht op een informele rechtsingang vloeit voort uit het internationaal recht. Op grond van het internationaal recht hebben minderjarigen, waaronder jij, in bepaalde gevallen een ‘eigen’ rechtsingang. Dit is neergelegd in belangrijke internationale verdragen. Aangezien Nederland is aangesloten bij die internationale verdragen,Een overeenkomst tussen twee of meer landen die door de landvertegenwoordiger(s) officieel zijn ondertekend. De aangesloten landen moeten zich aan de afspraken die in de overeenkomst (het verdrag) zijn opgenomen houden. zijn de afspraken die zijn opgenomen in deze verdragen ook van toepassing op de minderjarigen van Nederland.

De informele rechtsingang bestaat omdat er een aantal regels zijn vastgelegd over de rechten van een minderjarige. Deze rechten zullen hieronder apart worden besproken.

Eerlijk proces
Één van de belangrijkste rechten is het recht op een eerlijk proces en toegang tot het recht. Dit recht houdt in dat iedereen naar de rechter kan stappen en dat een zaak binnen een redelijk termijnEen tijdsperiode waarin iets moet gebeuren. In dit geval de tijd waarin de rechter een zaak moet behandelen.  openbaar wordt behandeld.  Dit door een onafhankelijkeZonder invloed van iemand anders.  en onpartijdigeZonder één persoon of groep te bevoordelen boven een andere.  rechter. Gelet op dit recht vonden ze het ook belangrijk om minderjarigen een mogelijkheid te geven om naar de rechter te stappen. Zo is dit voor jou mogelijk gemaakt met de informele rechtsingang. 

Jouw belang voorop
Het recht stelt dat het belang van een minderjarige bij iedere beslissing voorop staat. Dit houdt dus in dat er beslissingen worden genomen die verzekeren dat jij de benodigde bescherming en zorg ontvangt voor jouw welzijnToestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met je gaat. . Ook wat jij belangrijk vindt staat bij deze beslissingen voorop.

Eenheid met jouw ouders
Daarnaast heeft een minderjarige het recht om niet tegen de wil gescheiden te worden van zijn of haar ouders. Dit gebeurt alleen als een scheiding nodig is in het belang van jou en deze volgens vastgestelde regels wordt uitgevoerd. Voorbeelden zijn als je ouders of één van hen jou misbruikenOpzettelijk op een verkeerde/slechte manier gebruiken.  of verwaarlozenOnvoldoende zorg en aandacht geven. . Of als je ouders zijn gescheiden en er een beslissing moet worden genomen over jouw hoofdverblijfplaatsDe plek waar de minderjarige zijn vaste woonplaats heeft en het adres waarop de minderjarige bij de gemeente ingeschreven staat. . Wanneer jij en je ouders toch om een of andere reden van elkaar gescheiden worden, hebben zij recht op regelmatig contact. Uiteraard is dit niet het geval als dit niet in het belang van jou is.

Eigen mening
Iedereen in Nederland heeft het recht om zijn mening te delen. Dit betekent dus dat ook iedere minderjarige het recht heeft zijn mening te geven over zaken die hem aangaan, zoals over jouw gezag en omgang met je ouders. Het is dan van belang dat je je mening in onredelijke situaties laat horen. Aan deze mening dient dan passend belang te worden gehecht om de situatie voor jou fijner te maken. Een mogelijkheid voor de rechter om achter jouw mening te komen is door jou in een gerechtelijke procedure te horen. Dit door met jou in gesprek te gaan. Jij kunt jouw mening kenbaar maken via de informele rechtsingang. Hierover vind je meer op deze website.

De rechtspositie van jou als minderjarige is met de bovenstaande rechten enorm versterkt.

Neem contact op

Adres

Ligne 1, 6131 MT Sittard

Telefoonnummer

+1 (234) 567 890

E-mail

info@het-kind-regelt-de-echtscheiding.nl